Prisøkningene er tatt ut for møbelbransjen i prognosen for detaljhandelen i 2017. – Virke står fast på sin prognose på
Lars Haartveit: – Mai-tallene får oss ikke til å endre prognose. (Foto: Virke)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    • Publisert: 12 juli 2017

Prisøkningene er tatt ut for møbelbransjen i prognosen for detaljhandelen i 2017.

– Virke står fast på sin prognose på 4 prosent verdivekst i hele detaljhandelen for hele året. Mai-tallene får oss ikke til å endre prognosen, sier sjeføkonom i Virke Lars Haartveit til mobeloginterior.no.

Detaljomsetningen ekskl. motorkjøretøyer og bensin er opp 1,9 prosent akkumulert pr mai (1,0 i volum),  og mai isolert er opp 4,9 prosent fra mai i fjor.

Prisvekst i 2016 – volumvekst i 2017. (Graf: Virke)
Prisvekst i 2016 – volumvekst i 2017. (Graf: Virke)

Mai isolert

SSBs detaljomsetningsindeks (doi – utenom motorkjøretøyer og bensin) viste altså en økning på 4,9 prosent fra mai i fjor til mai i år. En helt grei vekst samlet sett, men noen bransjer fikk meget gode tall poengterer Haartveit, som lister opp noen av bransjetallene for omsetningen i mai:

Omprofilering av Expert til Power – og resten av bransjens respons på denne – ligger nok bak veksten på hele 29,3 prosent fra mai i fjor til mai i år for elektriske husholdningsartikler. Også postordre/internett (17 prosent), lavpriskjedene i «bredt vareutvalg ellers» (11,5 prosent) og møbelbutikkene (10,8 prosent) viste tosifrede vekstrater i mai.

Det kalde været i stor deler av mai ligger trolig bak fallet i klesbransjens omsetning på 0,5 prosent fra mai i fjor til mai i år.

Klare avvik

­– Det har vært klare avvik mellom detaljomsetningsindeksen og terminstatistikken fra SSB den senere tid, og for enkeltbransjer har avvikene vært meget store. Samlet sett har vekstraten for detaljomsetningsindeksen eksklusive motorkjøretøyer og bensin ligget om lag et halvt prosentpoeng under terminstatistikkens tall.

Virke har en prognose på 4 prosent verdivekst for hele året. Mai-tallene får oss ikke til å endre prognosen, sier Lars Haartveit.

Forklaringen

Haartveit lar oss få en liten titt bak tallene:

• Som andel av privat forbruk har vi sett et langvarig fall i vareforbruket målt i løpende priser, men

• vareforbruket har holdt seg klart bedre oppe i volum (faste priser)

• Vi venter fortsatt svak krone og

• fortsatt lave renter samt klart lavere prisstigning enn i fjor

• Det liger an til en – riktignok beskjeden – reallønnsvekst, og

• forbrukertilliten er god

Totalt ser vi for oss noe sterkere vekst i norsk økonomi, sier Haartveit

Møbelbransjen spesielt

– Prisøkningene er nok tatt ut for denne gang. Vekstøkningen i 2016 var 0.9 prosent, prognosen for 2017 3 prosent. Prisvekst har gitt økt omsetning, volumene har gått ned, sier Lars Haartveit og gir noen sikkord som forklaring. Vi venter volumvekst i 2017. Stikkord for det som påvirker omsetningsutviklingen:

• Netthandel

• Sterk konkurranse på hagemøbler

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev