I starten av november sendte Næringsdepartementet ut en rapport med anbefalinger til store endringer i det næringsrettede virkemiddelapparatet i Norge. For møbel- og interiørbransjen vil dette få bety noen endringer.
- Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
– Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

    • Publisert: 20 juli 2019
    • Tekst: BRANSJESJEF EGIL SUNDET, NORSK INDUSTRI – DESIGNINDUSTRIEN

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Rapporten er skrevet av konsulentselskapet Deloitte, og Regjeringen sier at den ikke har tatt stilling til anbefalingene. Regjeringen har sendt rapporten og anbefalingene ut på høring med frist 20. desember for tilbakemelding.

Kutte ordninger

– Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Vi bør bli bedre på å kutte ut ordninger som ikke fungerer, og prioritere det som fungerer. Her har vi ikke vært systematiske nok, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsrettede virkemidler forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, DOGA, Eksportkreditt Norge, GIEK, Patentstyret, Investinor, Argentum, Nysnø klimainvesteringer, Romsenteret, Leverandørutviklingsprogrammet, Sjømatrådet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Ungt Entreprenørskap. Det er med andre ord snakk om et svært omfattende prosjekt som berører syv ulike departementer. Formålet med gjennomgangen er «å vurdere hvordan midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser ».

Målrettet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at regjeringen skal “rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet”, og at dette blir et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister. Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Jeg er opptatt av at tilbudet til bedriftene som søker støtte til forskning og innovasjon, skal være så bra som overhodet mulig. Og jeg vil at offentlige penger skal brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte. Slik legger vi til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser, og et bærekraftig velferdssamfunn, sier han.

I dag kan gründere og bedrifter velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når de skal utvikle seg. Det er ingen tvil om bedriftene opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler, som det kan være vanskelig å finne frem i. Enkeltbedrifter forstår ikke alltid arbeidsdelingen mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. I tillegg finnes det en rekke mindre aktører og ordninger, som Doga og Patentstyret.

Spesielt er det arbeidet med eksportrådgivning og støtte som har fått mye negativ tilbakemelding og som rapporten foreslår størst endringer på innretningen av virkemidlene. Det er også mange forslag til sammenslåing av noen av virkemidlene og ikke minste endringer av organiseringen av Innovasjon Norge, som er statens største virkemiddel.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev