Ringer i Vannet-systemet for inkludering i arbeidslivet fungerer. Stadig flere bedrifter drar nytte av metoden til aktiv rekruttering av nye

    • Publisert: 05 januar 2018

Ringer i Vannet-systemet for inkludering i arbeidslivet fungerer. Stadig flere bedrifter drar nytte av metoden til aktiv rekruttering av nye medarbeidere. Nett- og interiørbutikken Minikids er en av bedriftene som har gode erfaringer med å bruke Ringer i Vannet.

– Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flere er i jobb og at færre står utenfor. Dette er viktig for bedriftene som trenger arbeidskraft, for den som i dag står utenfor og for samfunnet, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Metoden virker

Ifølge rapporten Arbeidsgivere og arbeidsinkludering, laget av NTNU Samfunnsforskning, blir 8 av 10 Ringer i Vannet-kandidater ansatt. De gode resultatene gleder regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien.

Nå vil NHO at enda flere skal ta i bruk Ringer i Vannet-metoden.

Nett- og interiørbutikken for barn, Minikids, har rekruttert to medarbeidere gjennom Ringer i vannet. (Foto: Jannicke Valen for Minikids)
Nett- og interiørbutikken for barn, Minikids, har rekruttert to medarbeidere gjennom Ringer i vannet. (Foto: Jannicke Valen for Minikids)

En stor samfunnsutfordring

–  Den synkende sysselsettingsgraden er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Derfor er det godt å se at evalueringen av Ringer i Vannet viser at metodikken virker, og at potensialet for inkludering er stort hvis større deler av arbeidslivet tar denne i bruk, sier Janne Krohn-Hansen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland.

Evalueringsrapporten viser også at det som gjør Ringer i Vannet til et effektivt tiltak for å inkludere folk med hull i CVen, eller av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, er at dette er et rekrutteringstiltak og ikke et inkluderingstiltak. Det er bedriftens behov for arbeidskraft som er viktigst. Det gir mer robuste ansettelser.

Gode eksempler? – Vi har en forholdsvis ny medlemsbedrift som allerede har ansatt to nye medarbeidere via Ringer i Vannet; én i Trondheim og én i Oslo: Bedriften heter Minikids, er en nettbutikk og leverer interiør og utstyr til barn, opplyser Janne Krohn-Hansen.

Tord Lien: – Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flere er i jobb. (Foto: NHO Trøndelag)
Tord Lien: – Skal vi klare å opprettholde velferdsmodellen er vi avhengig av at flere er i jobb. (Foto: NHO Trøndelag)

Dette er Ringer i Vannet-metoden:

På en systematisk måte blir mulighetene til den enkelte og behovene til arbeidsgivere koblet sammen i Ringer i Vannet. Nøkkelen er at bedriftene tegner rekrutteringsavtale med en arbeids- og inkluderingsbedrift.

Arbeid- og inkluderingsbedriftene kjenner bedriftenes behov og finner personer som passer i bedriften og følger tett opp og tar hånd om det praktiske. Dermed fjernes barrierene som bedrifter kanskje har hatt knyttet til inkludering.

Mange bedrifter har nå så gode erfaringer at de bruker Ringer i Vannet som en hovedstrategi for å få nye medarbeidere, fordi man ser at dette er personer som har store ressurser som bedriftene kan dra nytte av.

Janne Krohn-Hansen: – Godt å se at evalueringen av Ringer i Vannet viser at metodikken virker. (Foto: NHO Trøndelag)
Janne Krohn-Hansen: – Godt å se at evalueringen av Ringer i Vannet viser at metodikken virker. (Foto: NHO Trøndelag)
Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev