NRK og Sykehusinnkjøp har etablert et samarbeid om offentlig innkjøp av møbler. Samarbeidet ble vedtatt av det tidligere HINAS-styret i
Seniorinnkjøper Eva Solberg i NRK, Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp og seniorinnkjøper Arne Onsager i NRK. (Foto: Sykehusinnkjøp)
Seniorinnkjøper Eva Solberg i NRK, Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp og seniorinnkjøper Arne Onsager i NRK. (Foto: Sykehusinnkjøp)

    • Publisert: 02 juni 2017
    • Tekst: vanebo

NRK og Sykehusinnkjøp har etablert et samarbeid om offentlig innkjøp av møbler.

Samarbeidet ble vedtatt av det tidligere HINAS-styret i 2016. Ideen om å samarbeide med en annen offentlig aktør skulle være et pilotprosjekt, og verdien for norske helseforetak er bedre betingelser som følge av økt volum.

”Begge parter kan tjene på det”

– Dette har vært et spennende prosjekt, som viser at begge parter kan tjene på et samarbeid, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøps divisjon nasjonale tjenester i et intervju på egen nettside.

Avtalen omhandler ikke-medisinske møbler kontormøbler, sosiale møbler og publikumsmøbler, og de første helseforetakene tiltrådte avtalen 1. juni i år.

– I utgangspunktet åpnet ikke vedtektene våre for en slik form for samarbeid. Styret var likevel positive til å gjøre et forsøk, og dermed satte vi i gang. Vi er veldig fornøyde med resultatet vi nå ser, sier Johnsen.

Positivt marked

Vanjeet Chatwal er kategorisjef for bygg og eiendomsdrift i divisjon nasjonale tjenester, og har vært prosjektleder for anskaffelsen. Han opplevde allerede i oppstarten NRK som en relevant aktør å samarbeid med.

– Da vi var i kontakt med markedet i forkant av anskaffelsen, ble NRK stadig referert til. De ble opplevd som en profesjonell aktør også av leverandørmarkedet. Dermed tok vi kontakt med forslag om samarbeid, sier Chatwal.

– Vi setter stor pris på tilliten de har vist oss i prosessen, sier han.

Møtt med positivitet

Også for NRK har det vært viktig med positivitet fra leverandørsiden. – Det betrygget oss at dette var avklart mot markedet, og  og at NRK dermed har deltatt i en åpen og god prosess mot møbelbransjen, sier Eva Solberg, seniorinnkjøper i NRK.

NRK oppfattet dessuten raskt at man her kunne få positive synergieffekter.

– Både på gjennomføring av anskaffelsen og i avtaleoppfølgingen ser vi at dette kan være ressursbesparende for oss. Vi syns dessuten det er svært positivt at man har en åpenhet med tanke på prismodell. Åpne kalkyler gjør avtalen transparent, der vi kan følge med på om vi får riktige priser, sier hun.

”Økte ressurser til NRKs innholdsproduksjon”

– Det har dessuten vært veldig lærerikt å være med på prosessen, og det har gitt oss innblikk i nye metoder. Vi er også veldig fornøyde med resultatet, og ser at vi vil kunne ha gode besparelser som følge av dette. For oss betyr enhver besparelse økte ressurser til NRKs innholdsproduksjon, og bedre utnyttelse av lisensbetalernes penger. NRK er veldig interesserte i å kunne samarbeide på flere områder, sier hun.

– For oss bekrefter denne anskaffelsen at innkjøpssamarbeid mellom offentlige aktører gir gevinster. Jeg er overbevist om at Sykehusinnkjøp HF kommer til å søke flere slike allianser i framtiden, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøps divisjon nasjonale tjenester.

Fakta:

• NRK kjøper årlig varer og tjenester for ca. 1,2 milliarder kroner

• 313 millioner kroner av dette er distribusjonskostnader Et betydelig beløp gjelder kjøp av programmer/rettigheter som håndteres av de programansvarlige avdelinger

• Innkjøps- og kontraktsavdelingen er ansvarlig for 300–350 aktive rammeavtaler og kontrakter på enkeltanskaffelser.

• Årlig blir det gjennomført 80–90 anskaffelsesprosesser og 20 – 30 minikonkurranser i NRK

• Avdelingen har 9 ansatte

(Kilde: sykehusinnkjop.no)

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev