Et nytt forbud i EUs nye betalingstjenestedirektiv forbyr virksomheter å kreve gebyr for bruk av de fleste betalingskort ved kjøp
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

    • Publisert: 10 januar 2018

Et nytt forbud i EUs nye betalingstjenestedirektiv forbyr virksomheter å kreve gebyr for bruk av de fleste betalingskort ved kjøp på nett og i fysisk butikk.

Det melder Hovedorganisasjonen Virke på sin hjemmeside. Betalingstjenestedirektiv (PSD II) har gjennomføringsfrist i EU den 13. januar. Forbudet omfatter de vanligste og mest benyttede betalingskortene for forbrukere og vil dermed bety slutten på gebyrene flere aktører i dag benytter for å la kunden betale med ulike typer betalingskort. Tilsvarende regler er foreslått innført også her i Norge, men det er foreløpig noe usikkert når disse reglene vil bli endelig vedtatt.

Endringer i finansavtaleloven

Regelen om forbud mot innkreving av gebyr for kortbetaling følger av direktivets artikkel 62 nr. 4 og er foreslått gjennomført ved endringer i finansavtalelovens § 26 og forskrift til denne. Høringsrunden på forslaget til ny finansavtalelov ble avsluttet i medio desember 2017 og det må derfor forventes at det kan ta noe tid før denne bestemmelsen blir vedtatt og gjennomført som en del av norsk rett.

Noen kort er unntatt

For firmakort og enkelte korttyper som f.eks. American Express og Diners Club er det fortsatt adgang til å ta kortgebyrer. Det skyldes at disse korttypene inngår direkte avtaler med både forbrukeren og betalingsmottaker om bruk av kortet. Slike kort er ikke omfattet av reglene for interbankgebyrer og derfor heller ikke av forbudet mot gebyr for bruk av betalingskort i det nye betalingstjenestedirektivet.

Les PSD II i sin helhet her.
Les Justisdepartementets høringsnotat om endringer i finansavtaleloven her.

(Kilde: Virke)

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev