En av designnorges mest inflytelsesrike roller er ledig! DOGA søker ny administrerende direktør etter at Trude Gomnæs Ugelstad sluttet overraskende mot

    • Publisert: 01 mars 2018
    • Tekst: Knut Skoe

En av designnorges mest inflytelsesrike roller er ledig! DOGA søker ny administrerende direktør etter at Trude Gomnæs Ugelstad sluttet overraskende mot slutten av fjoråret. Direktøren får ansvaret for å utvikle og drifte DOGA som et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter, stimulere til utvikling av nye muligheter for innovasjon og verdiskaping, sørge for god administrativ og økonomisk drift.

I følge stillingsannonsen ønsker man en kandidat som evner å styrke DOGAs posisjon hos sentrale samarbeidspartnere, næringsliv og myndigheter. En viktig oppgave er å sørge for størst mulig effekt av stiftelsens satsinger, noe som «krever et nært og godt samarbeid med ulike fagmiljøer og interessentgrupper.»

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Se fullstendig utlysing her

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev