No sender Ekornes fleire hundre trailerlass med møblar i året på skip. Billigare, tryggare og miljøvennleg: Sjøtransport har vist seg
Stressless ikkje berre i konteinere, men òg i styrhuset, som her på Color Fantasy. (Illustrasjonsfoto: Ekornes)
Stressless ikkje berre i konteinere, men òg i styrhuset, som her på Color Fantasy. (Illustrasjonsfoto: Ekornes)

    • Publisert: 19 desember 2017

No sender Ekornes fleire hundre trailerlass med møblar i året på skip.

Billigare, tryggare og miljøvennleg: Sjøtransport har vist seg å vere ei god løysing for Ekornes, melder Sunnmørsposten.

Sparer 10 millioner

Tidlegare i år skrev nett.no: To gongar i veka legg eit containerskip frå Samskip til kai ved Ekornesfabrikken sitt hovudanlegg i Sykkylven. Målet er hamna i Rotterdam, der kontainarane frå Ekornes blir lasta over på bilar og køyrd rett til møbelkonsernet sitt nye senter – hub – for distribusjon i kontinental-Europa, knappe fem mil unna hamna.

Omlegginga av distribusjonen, som også omfattar færre distribusjonsentralar  i Europa – kan gi innsparing «i størrelsesorden» 10 millionar kroner etter Ekornes sine berekningar.

10–11 færre vogntog i veka

Omrekna i trailerlass betyr satsinga på skipstransport 10–11 færre vogntog i veka frå Sykkylven og sørover gjennom Gudbrandsdalen. Målt i CO2-utslepp og energiforbruk er det snakk om ein reduksjon på rundt 40 prosent.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev