Ekornes økte overskuddet, men feilkoding av valuta ga et svakere driftsresultat for Ekornes. Omsetningen stabil både i 4. kvartal og for
Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes har begynt å levere.
Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes har begynt å levere.

    • Publisert: 20 februar 2017
    • Tekst: vanebo

Ekornes økte overskuddet, men feilkoding av valuta ga et svakere driftsresultat for Ekornes. Omsetningen stabil både i 4. kvartal og for året som helhet.

Det melder hegnar.no. Møbelkonsernet Ekornes melder om et resultat etter skatt på 53,3 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 30,7 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 1,45 kroner, mot 0,83 kroner ved samme korsvei i 2015.

Resultatet før skatt ble 42,5 millioner kroner, sammenlignet med 60,3 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble 8,7 millioner kroner, mot 60,6 millioner kroner året før.

I forbindelse med gjennomgang og revisjon av interne rapporteringsrutiner er det avdekket feilkoding av valuta i konsernets regnskapssystem. Ved beregning av varekost har historiske og ikke faktiske valutakurser blitt benyttet, noe som har ført til underrapportering av varekost. Avviket har imidlertid blitt utlignet av en motpost under agio, og feilkodingen har derfor ikke hatt effekt på nettoresultat

eller kontantstrøm. Nettoeffekten på driftsresultatet var negativ med 32,5 millioner i kvartalet.

Driftsinntektene beløp seg til 752,6 millioner kroner, sammenlignet med 787,5 millioner kroner i 4. kvartal 2015.

Nedgangen i inntekter i kvartalet skyldes blant annet redusert omsetning i Stressless®-segmentet i markedene UK og Sør-Europa. Det er i tillegg endret praksis for noen

salgsselskapers inntektsføring, slik at om lag 50 millioner kroner av samlet salg i fjerde kvartal inntektsføres etter periodens slutt.

Styret foreslår å utbetale et ordinært utbytte på 6,00 per aksje for 2016.

– I det store bildet var omsetningen stabil både i 4. kvartal og for året som helhet. Kvartalet markerte en milepæl i kostnadsprogrammet som ble annonsert høsten 2015, hvor formålet var å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til Ekornes-konsernet. Våre ansatte har gjort en stor innsats i gjennomføringen av kostnadsprogrammet, noe som vises igjen i økningen i driftsresultatet. Dette gir oss nødvendig handlefrihet for å kunne gi vekstfremmende tiltak mer oppmerksomhet. Innovasjon, produktutvikling og distribusjonsutvikling blir avgjørende områder for oss fremover for å styrke vår markedsposisjon og skape vekst, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Her er rapporten og presentasjonen

(Kilde: Hegnar.no)

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev