Fastlands-BNP steg med 0,6 prosent i tredje kvartal, mot ventet 0,5 prosent.  Andre kvartal ble revidert ned en tidel til
Jeanette Strøm Fjære (Foto: DNB Markets)
Jeanette Strøm Fjære (Foto: DNB Markets)

    • Publisert: 14 november 2017

Fastlands-BNP steg med 0,6 prosent i tredje kvartal, mot ventet 0,5 prosent.  Andre kvartal ble revidert ned en tidel til 0,6 prosent.Totalt sett bør dagens tall være i tråd med Norges Banks forventning og endrer ikke vår prognose om uendret styringsrente frem til september 2019.

Det  skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport:

Vurdering:

Alt i alt er BNP-tallene godt i tråd med forventningen, med en tidel høyere vekst enn ventet i tredje kvartal, mens andre kvartal ble revidert ned med en tidel. Bildet av at økonomien henter seg inn igjen står seg godt og også sysselsettingstallene var positive, selv om Arbeidskraftsundersøkelsen fortsatt gir et svakere bilde. Totalt sett bør dagens tall være i tråd med Norges Banks forventning og endrer ikke vår prognose om uendret styringsrente frem til september 2019 med inflasjon under målet de neste årene.

Stabil vekst i Fastlands-BNP:

Fastlands-BNP steg med 0,6 prosent fra andre til tredje kvartal. Konsensus (Bloomberg) og vi ventet 0,5 prosent, mens Norges Bank (i september-rapporten) ventet 0,6 prosent. Veksten i andre kvartal ble revidert ned fra 0,7 prosent til 0,6 prosent. Samlet BNP steg med 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal.

Privat forbruk litt svakere enn andre kvartal:

Privat forbruk steg med 0,6 prosent fra andre til tredje kvartal. Vi ventet på forhånd 0,4 prosent. Varekonsumet steg med 0,4 prosent, mens tjenestekonsumet steg med 0,8 prosent.

Fall i oljeinvesteringene trekker ned:

Bruttoinvesteringene økte med 0,3 prosent fra andre til tredje kvartal. Oljeinvesteringene falt 5,1 prosent k/k. Investeringene for Fastlands-Norge steg 1,8 prosent. Boliginvesteringene steg med 2,1 prosent. Offentlige investeringer falt 7,3 prosent, trolig en reversering av leveranse av tre nye kampfly forrige kvartal. Dette motvirkes av økt import og påvirker derfor ikke BNP-veksten.

God eksportvekst:

Eksporten av tradisjonelle varer steg med 1,0 prosent k/k. Tjenesteeksporten steg med 1,2 prosent, Import av tradisjonelle varer falt med 0,1 prosent og tjenesteimporten steg med 1,3 prosent.

Sysselsettingen tar seg opp:

Sysselsettingen for Fastlands-Norge steg med 0,3 prosent fra andre til tredje kvartal og viser en klart sterkere sysselsettingsvekst enn Arbeidskraftsundersøkelsen.

Markedsreaksjoner:

BNP-tallene ga små markedsutslag.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev