IKEA-effekten av etableringen av varehuset i Nydal på Hedmarken våren 2015 har medvirket til en eksepsjonelt sterk handelsvekst i regionen. Nå sår bedrifter i kø for å etablere seg i naboskapet. På faspråket kalles det ’Big Box’-effekt.
Litt blandet drops for Møbelringen Hamar de senere år, uten at det behøver i ha sammenheng med IKEA-etableringen.
Litt blandet drops for Møbelringen Hamar de senere år, uten at det behøver i ha sammenheng med IKEA-etableringen.

    • Publisert: 15 januar 2018
    • Tekst: ODD HENRIK VANEBO

Næringssjef Tor Rullestad sier man nå opplever IKEA-effekten for fullt i Ringsaker, som er Innlandets største kommune i folketall (34.000), men også med hensyn til næringsutvikling. To store utviklingsprosjekter some r på gang, innebærer en samlet investering i størrelsesorden to milliarder kroner: Tema Eiendom AS i nærmere 150 dekar i Ringsaker Handelspark på Nydal og Olrud-gruppen i IKEA næringspark – navnet ikke tilfeldig valgt – på den andre siden av E6, vis-à-vis IKEA i Nydal.

“IKEAet lokomotiv”

– Det er ingen tvil om at IKEA-effekten er en sterkt medvirkende årsak til disse posisjoneringene. Ja, IKEA er et lokomotiv i denne prosessen, fremholder Rullestad overfor Møbel & Interiør.

Næringssjefen kan tallbelegge den fantastiske utviklingen:

• Fra 2008 til 2016 var varehandelsveksten i regionen (med Hamar) på 59.25 prosent, det vil si nesten tre ganger så sterk som landsgjennomsnittet (18,6 prosent).

• Fra 2015 til 2016 – etter IKEA-etableringen i mars 2015 – var handelsvekten på det ene året, 6,2 prosent, som også var tre ganger sterkere enn landsgjennoms- nittet (2,25 prosent).

Innlandets tre ’storbyer’ – Lillehammer, Hamar og Gjøvik – er alle i fin utvikling. Men den forholdsvis sterkeste veksten har de to småbyene Moelv og Brumunddal i Ringsaker.

– Brumunddal vokser sterkest. Her ble det gitt 522 nye byggetillatelser i 2016, og det forteller sitt, mener Tor Rullestad.

Næringssjef Tor Rullestad i Ringsaker
Næringssjef Tor Rullestad i Ringsaker

Ønsket velkommen

Møbel & Interiør konstaterte allerede høsten 2015: ”IKEA Ringsaker fikk en knallstart. For noen dager siden registrerte varehuset besøkende nummer 500 000. (…) IKEA har ikke gitt de andre møbelbutikkene rundt Mjøsa problemer: – Nei, vi er glade for å ha dem i nabolaget. Grunnen kan være at folk ikke reiser ut av regionen for å kjøpe møbler lenger, sier Morten Aune til nrk.no. Han eier fire Bohusbutikker rundt Mjøsa: En stor handelslekkasje til Oslo er stanset.

– Det har gått over all forventning. Vi har hatt økning fra dag én, etter at IKEA åpnet, uttalte May Avløs Hagen, daglig leder hos Bohus Hamar på Olrud, som er den møbelbutikken som ligger nærmest nye IKEA i Nydal.

– Vi er veldig glad for å ha IKEA i nærområdet. De hjelper oss med å dra kunder, faktisk, uttalte Avløs Hagen til NRK høsten 2015.

Men siden har det vært litt mer blandet drops. Noen av kjedebutikkene har gått ned i omsetning, men har stort sett opprettholdt lønnsomheten. IKEAs inntreden i lokalmarkedet har medført en viss sortimentstilpasning. Status i dag?

”Færre stykksalg og slutt på telyssalget”

– IKEA-etableringen i 2015 har påvirket sortimentsutviklingen for vår del: Det er blitt mye færre stykksalg, og telys er helt borte. Det betyr at de mest typiske IKEA-produktene er mer eller mindre borte fra Skeidar Hamar, sier varehussjef Ole-Jonny Øiset til Møbel & Interiør. Hvor mye omsetningsutviklingen er påvirket, er det umulig å fastslå konkret: – Vi har for vår del hatt den samme myke utviklingen som hele bransjen har hatt, sier Øiset.

Langt færre stykksalg er ikke bare negativt: – Det er selvfølgelig kostnadsmessig bedre å selge en høykvalitets modulsofa til 30.000 en å selge 10 billige sofaer til 3.000 pr- stykk. Det betyr at vi har fått lov til å dyrke det vi er best på: dyrere senger og modulsofaer av høy kvalitet, fremholder Øiset.

Skeidar Hamar på Midtstranda i Hamar omsatte i 2016 for 40,9 millioner kroner med et driftsresultat 1,5 millioner. Tallene for 2017 er ikke klare.

”Drar nye kunder”

Hvordan har høyprofilbutikken innen møbler og interiør midt i Hamar, Kreativ Hamar AS, opplevd å få IKEA som stor konkurrent?

– Jeg var aldri bekymret for at IKEA skulle komme til vårt område, for da ville folk komme til Hamar, istedenfor å dra fra Hamar. Og er de først i området på handletur, vil de forhåpentlig stikke innom Hamar sentrum og kanskje også vår butikk – trodde jeg. Og det ser ut som jeg trodde rett. Siden har vi fått et kjøpesenter tvers over gaten, en etablering som har samme effekt, ser det ut til, sier medeier og daglig leder Harald K. Jørgensen.

Kreativ Hamar AS omsatte i 2016 for 11,1 mill, kroner, opp fra 9,8 mill. i 2015, med et resultat (før skatt) på 1,224 mill.

– Tallene for 2017 er ikke helt klare, men det ser ut til å bli omtrent status quo målt mot 2016, og det er vi fornøyd med, sier Harald K. Jørgensen.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev