Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter

    • Publisert: 16 februar 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Det er Standard Norge som skriver dette på sine nettsider.  Norsk Industri, Møbelfakta og Standard Norge samarbeidet om et frokostmøte for designere, prosdusenter og andre interesserte denne uken. På møtet presenterte Norsk Industri sitt arbeid med standardisering og testing for Møbelfakta. Bransjeforeningens prosjektleder Are Lyubråten arbeider sammen med Standard Norge og fagekserter fra bransjen for å sikre at standardene i på møbelområdet er hensiktsmessige og ellers utformet slik at de sikrer kvalitet, miljø og ikke er konkurransevridende.

Kirsti Vandraas fra Peter Opsvik AS har lang fartstid i standardiseringsarbeidet internasjonalt og presenterte blant annet hvordan standardisering kan bidra til å begrense produkters bruksområder og tiltenkte funksjon ved å være utformet etter gamle idealer. Barnestolen Tripptrapp er et relevant et relevant eksempel der designer og produsent har helt andre idealer for en stol som skal brukes aktivt og feremme barnets evne til å klatre, bevege seg og føle frihet, mens de tradisjonelle standardene for barnestoler tidligere var utformet for å unngå at barnet beveget seg og kunne komme i farlige situasjoner. Standarder må være dynamiske og revideres.

Standarder utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå. Norge deltar aktivt i dette arbeidet i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt/globalt). Standardene omhandler materialenes evner, designets funksjonalitet og utforming, til møbelets holdbarhet. Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler den tiltenkte bruken, og man har samtidig gjort et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg.

Våren 2016 tok Norsk Industri initiativ til å intensivere arbeidet med å engasjere norske fagpersoner i en nasjonal komite for møbelstandardisering. Komiteen består i dag av representanter fra flere produsenter, ideelle organisasjoner og et testlaboratorium.

Komiteens mandat er å støtte norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper, og å gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i møbelrelaterte saker i ISO og CEN. En annen viktig oppgave for komiteen er å avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

En møbelstandard stiller krav til kvalitet, sikkerhet og testmetoder og skal hjelpe, innkjøpere, designere, produsenter, salgsledd og kunder med å bedømme møbelkvalitet objektivt og nøytralt.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev