Alle kjemikalier med gamle faremerker skulle være ute av butikkhyllene fra og med 1. juni. Det gjelder alle farlige stoffer
Miljødirektoratets faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).
Miljødirektoratets faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

    • Publisert: 02 juni 2017

Alle kjemikalier med gamle faremerker skulle være ute av butikkhyllene fra og med 1. juni.

Det gjelder alle farlige stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) på markedet, som skal være merket i henhold til regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Dette markerer slutten av overgangsperioden for merking av stoffblandinger. Hvis du fortsatt har kjemikalier som er merket med gamle oransje faremerker må du sørge for at de ikke lenger omsettes eller at de reklassifiseres og merkes om i henhold til nytt regelverk.

Hensikten med å klassifisere og merke farlige kjemikalier er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for mennesker og miljø, i tillegg til fri flyt av varer.

Miljødirektoratets tilsynsavdeling vil i løpet av september gjennomføre en tilsynsaksjon i butikker for å kontrollere at det ikke lenger er kjemikalier med gamle faremerker igjen på det norske markedet.

(Pressemelding)

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev