Vår kjære kollega og venn Sturla Hustad gikk bort den 3. februar. Etter at Hustad familien med sine butikker i

    • Publisert: 07 februar 2014

Vår kjære kollega og venn Sturla Hustad gikk bort den 3. februar.

Etter at Hustad familien med sine butikker i Nord Trøndelag kom med i møbel- og interiørkjeden Bohus i 1989 har Sturla vært en svært sentral bidragsyter i utviklingen av kjeden. Sturla har med unntak av en kort periode deltatt kontinuerlig i styret i Bohus, enten som styreleder eller styremedlem.

I tillegg til å drive en omfattende virksomhet gjennom Hustad Eiendom med sine foreldre og søsken har Sturla vært opptatt av å bidra til å skape et sterkt fellesskap i kjeden. Han var en usedvanlig omgjengelig og tillitvekkende person med positive grunnverdier. Han var genuint opptatt av alle rundt seg. Med sine utpregede diplomatiske og strategiske egenskaper, og alltid et smittende godt humør, har han vært en unik og samlende person.

Sturla var opptatt av åpenhet, ærlighet, rettferdighet og et godt sosialt fellesskap. Gjennom tiden har kjeden opplevet gode og mindre gode perioder. Selv i utfordrende tider hadde Sturla alltid et smil på lur og hans engasjement for kjeden har vært helt sentralt for at vi har lykkes. I forbindelse med at kjedens historie ble skrevet i 2006 ble han vel fortjent viet et eget kapittel. Mye av årsaken til at kjeden i dag er landets største landsdekkende møbel- og interiørkjede skyldes at hans verdisett har preget klimaet mellom kjedens eiere.

Selv gjennom sykdomsperioden det siste året har Sturla prioritert å bidra sterkt i styret, senest i en strategisamling i oktober hvor strategien fremover ble staket ut. Sturla har etterlatt seg tydelige spor som også vil prege Bohus i stor grad i fremtiden.

I tillegg til å miste et styremedlem og kollega føler vi at vi har mistet et nært medlem av vår familie.  Vi er svært takknemlige for alt Sturla har bidratt med og de spor han har satt i hver enkelt av oss. Han vil etterlate seg et stort tomrom og vil bli dypt savnet. Våre tanker går til hans kjære Marie og øvrige familie.

På vegne av styret i Bohus AS
Harald Tyrdal
Styreleder

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev