‘Rå forbrukerpopulisme gjennom sterk subsidiering av utenlandske bedrifter i konkurransen om 100 milliarder norske varehandelskroner. Norge taper tusenvis av arbeidsplasser.’
Stinn brakke på dialogkonferansen. (Foto: Odd Henrik Vanebo)
Stinn brakke på dialogkonferansen. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

    • Publisert: 15 oktober 2014
    • Tekst: vanebo

‘Rå forbrukerpopulisme gjennom sterk subsidiering av utenlandske bedrifter i konkurransen om 100 milliarder norske varehandelskroner. Norge taper tusenvis av arbeidsplasser.’

Slik oppsummerte adm. direktør Vibeke Madsen og samfunnspolitisk direktør Harald J. Andersen i Virke, konsekvensene av en økning av grensen for momsfri import av varer til 500 kroner i dagens dialogmøte Virke hadde invitert til. Her mobiliserte faghandelen gjennom massivt oppmøte, og de kjente seg igjen i situasjonsbeskrivelsen: Det vil ramme netthandelsgründeren og hjørnesteinsbedriften så vel som landsdekkende varehandelskonsern. Norske sentrumsgater utarmes og det blir kroken på døra for mye innovasjon og nyskaping i norsk varehandel. Felleskapet vil tape milliarder i skatte- og avgiftsinntekter.

Må dra i nødbremsen

Harald J. Andersen fremholdt med tyngde at Stortinget må dra i nødbremsen og be regjeringen om en skikkelig utredning. – Stortinget kan ikke sitte stille og se på at rammebetingelsene for store deler av norsk varehandel raseres. Vi må i stedet utrede hvordan vi kan redusere eller fjerne fortollingsgebyrene for å gjøre avgiftsinnberetningen enkel for forbruker og avgiftsinnkrevingen enklere og mindre kostnadskrevende for avgiftsmyndighetene. –  Deretter kan Norge, som landene rundt oss, innføre moms fra første krone på utenlandshandel. Det vil gi konkurranse på like vilkår.

Marianne Marthinsen (Ap)
Marianne Marthinsen (Ap)

‘Forbauset og forskrekket’

Ledende finanspolitikere fra både regjeringspartiene og opposisjonen stilte forbilledlig på første rad etter invitasjonen til dialog.

Marianne Marthinsen (Ap) åpnet ballet med å uttrykke både ‘forbauselse og forskrekkelse’, som var den umiddelbare reaksjonen da forslaget ble kjent ved fremleggelsen av Statsbudjsettet. Hun hadde forståelse for varehandelen oppfattet det som ‘det mest næringsfiendtlige forslaget de hadde sett’.

LOs representant sa seg enig med Virke i kravet om en konsekvensutredning før Stortinget fattet endelig beslutning.

Svein Flåtten (H) poengterte at han ikke kunne kommentere utfallet av en sak som var under komitebehandling i Stortinget. Men han advarte mot den sterke ordbruken og anvendelsen av store tall. Han viste til at SSBs tall for størrelsen på netthandelen og ergo også eventuelt tap av provenyinntekter var vesentlig lavere enn Virkes beregninger.

Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter fant det eiendommelig at forslaget kom som en så stor overraskelse. Det hadde stått i partiets program i alle år og var fremmet flere ganger. Det inngikk også i ‘regjeringsplattformen’ fra Sundvolden. Han hadde også et hint til Marthinsen: Ap hadde fremmet et identisk forslag i 2005.

På rekke og rad

Så stod de de fram på rekke og rad lederne for store og viktige bedrifter som ville bli rammet. De var alle skjønt enige om at en heving av grensen som foreslått, ville skape en konkurransevridning til ubotelig skade for norsk handel. Faghandelen omsetter årlig for 200 milliarder kroner. Halvparten av denne omsetningen vil bli direkte rammet ved at utenlandske konkurrenter kan selge varene til norske kunder 25 prosent billigere enn den hjemlige butikk- og netthandel ved at hvert salg under 500 kroner slipper moms. Majoriteten av alle nettkjøp ligger under denne grensen. Med dagens grense har Gresvig beregnet konkurransevridningen til 50 kroner pr. kjøp til 199 kroner, som vil stige til 125 kroner pr. kjøp til 499 kroner hvis den foreslåtte nye grensen gjøres gjeldende.

Flytter ut eller legger på is

Noen av konsekvensene er allerede klare: Komplett.no vil flytte sin netthandelsvirksomhet utenlands. En kosmetikkjede har lagt en planlagt åpning av 100 nye butikker neste år på is. Stormberg, som driver netthandel i flere land, vil organisere alt nettsalg inn til Norge fra lager i utlandet.

Det samstemmige kravet fra dialogmøtet var at det ble gjennomført en konsekvensutredning og at norske handelsutøvere får lov til å konkurrere på like vilkår med globale aktører som eBay og Alibaba.

Finanspolitikere på 1. rad, fra h. Svein Flåtten (H), Tom E. B. Holthe og Gjermund Hagesæter (begge FRP).
Finanspolitikere på 1. rad, fra h. Svein Flåtten (H), Tom E. B. Holthe og Gjermund Hagesæter (begge FRP).

 

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev