Ved a-krim-senteret i Oslo, har de bare det siste året avslørt 11 kriminelle nettverk gjennom tett samarbeid mellom flere etater.
Vibeke Hammer tror mange slipper unna. (Foto: Virke)
Vibeke Hammer tror mange slipper unna. (Foto: Virke)

    • Publisert: 17 mars 2017

Ved a-krim-senteret i Oslo, har de bare det siste året avslørt 11 kriminelle nettverk gjennom tett samarbeid mellom flere etater. Det er likevel mange som slipper unna, tror administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Senteret er ett av foreløpig fem tilsvarende sentre landet rundt, hvor Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV samarbeider om å avdekke lovbrudd på arbeidsplassene. De ble besluttet opprettet av regjeringen for to år siden, og to nye sentre vil i år åpne dørene.

En vei å gå

– Denne typen virksomhet undergraver det seriøse næringslivet. Gjennom tett samarbeid vi kan få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier Madsen.

Hun mener likevel det er en vei å gå for at tilsynene blir enda mer målrettet mot de bedriftene hvor risikoen for alvorlige lovbrudd er stor.

– Hvis vi vil ta de virkelig kriminelle, kan vi ikke bruke ressurser på hyggebesøk hos bedriftene hvor alt er ok. Når etatene samarbeider slik som her, kan de bli enda bedre på prioriteringen, understreker Madsen.

Avslørte 11 kriminelle nettverk bare i Oslo

Fra 2016 til 2017 kontrollerte A-krimsenteret i Oslo 398 virksomheter bare innen bygg og anlegg. Bransjen er et satsingsområde for A-krimsenteret i Oslo.

11 kriminelle nettverk ble avslørt og 30 personer anmeldt.

I tillegg bidro A-krimsenteret til å avdekke for lite innrapporterte inntekter og avgift til Skatt øst, bare i bygg og anlegg alene:

• 231 millioner kroner i økte inntekter

• 86 millioner kroner i mva.

• 85 millioner kroner i arbeidsgiveravgift

– Dette er imponerende resultater. Og det bare to korte år etter at A-krimsenteret i Oslo ble åpnet, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

– Avsløringen av 11 kriminelle nettverk er antagelig bare toppen av isfjellet. Og det er det som er det bekymringsfulle. Det er grunn til å tro at det er ganske mye man ikke oppdager, mener arbeidsminister Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie: – Avsløringen av 11 kriminelle nettverk er antagelig bare toppen av isfjellet. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)
Anniken Hauglie: – Avsløringen av 11 kriminelle nettverk er antagelig bare toppen av isfjellet. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

De kriminelle er tilpasningsdyktige og vurderer risiko

A-krimsenteret i Oslo ser at legal og illegal virksomhet blandes sammen mer enn før. Det gjør det vanskeligere å avdekke de kriminelle.

Dette er forholdene som går igjen:

• Fiktive fakturaer

• Bruk av stråmenn

• Payback, det vil si at arbeidstakere som får «lønn» må betale pengene tilbake

• Misbruk av NAV-ordninger, som for eksempel lønnstilskudd

• Seriøse aktører velges bort

• Folk vegrer seg for å tipse om kriminalitet pga. tøff mafiavirksomhet

– Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet. Og vi finner igjen bakmenn og nettverk som strekker seg over flere bransjer, forteller koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

– De kriminelle er tilpasningsdyktige. De flytter seg til bransjer, hvor det er lavere risiko for å bli oppdaget og med tilgang til offentlige midler. Det handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang til raske penger, fortsetter han.

Gode resultater også i andre bransjer og over hele landet

Det er ikke bare i Oslo de nye A-krimsentrene gir resultater. På landsbasis rapporterer Arbeidstilsynet om at det er gjennomført vel 1900 tilsyn på kriminalitet i arbeidslivet i 2016 og fram til i dag. Det har ført til 3100 reaksjoner på brudd i arbeidsmiljøloven,

– Ett tilsyn kan avdekke flere kriminell forhold og derfor føre til flere ulike reaksjoner, ikke bare i bygge- og anleggsvirksomhet, men også i de andre næringene vi har ført tilsyn med som bilpleie og overnatting/servering, forklarer Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo

Dette er 2016-tallene for bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting og overnatting/servering:

• Bygge- og anleggsvirksomhet: 712 tilsyn førte til reaksjoner.

• Varehandel, reparasjon av motorvogner: 158 tilsyn førte til reaksjoner.

• Forretningsmessig tjenesteyting: 95 tilsyn førte til reaksjoner.

• Overnatting og servering: 99 tilsyn førte til reaksjoner.

Mange etater puster de kriminelle i nakken samtidig

– De gode resultatene viser at A-krimsentrene er måten vi bør jobbe på. Den tverrfaglige innsatsen setter kriminelle ut av spill, fordi de rammes på flere områder på en gang. Både Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV puster dem i nakken – samtidig, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Samarbeidet fungerer, og det er veldig bra. Med enda mer risikobaserte tilsyn, kan vi få bukt på problemet, understreker Virkes direktør, Vibeke Hammer Madsen.

Arbeidsminister svarer slik på spørsmålet om nordmenn er naive, og ikke helt forstår omfanget av kriminalitet i arbeidslivet:

– En styrke ved det norske samfunnet er at vi stoler på hverandre. Det er høy tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og mellom innbyggerne og myndighetene. Derfor er det så utrolig viktig at vi klarer å bekjempe denne typen kriminalitet. Innbyggerne må føle trygghet på at man slår ned på denne type virksomhet. Naiv? Kall det gjerne det, men så er det også en fordel ved det norske samfunnet at det er preget av høy grad av tillit.

(Kilde: Virke)

 

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev