La norske forbrukere handle tollfritt i utenlandske nettbutikker opp til 3000 kroner, foreslår Finansdepartementet. Men departementet vil ikke fjerne tekstiltollen for norske handelsbedrifter!

    • Publisert: 10 mai 2019
    • Tekst: AV LEDER HANDELSPOLITIKK, JARLE HAMMERSTAD, VIRKE

I dag betaler tekstilbransjen i Norge toll til en verdi av nærmere en milliard kroner årlig. Toll på klær og hjemtekstiler kan komme opp i 10,7 prosent. Norske importører må forholde seg til et sinnrikt tollsystem med ulike satser, som kan variere både mellom kategorier og innen samme kategori. Og med tollpreferanseordninger som varierer mellom land. Tolltariffen er på over 500 sider. Å etterleve den krever store ressurser for importørene.

Konkurranseulempe

Det er lett å forstå et politisk ønske om at forbrukere bør få handle tollfritt. Men da må bedriftene få gjøre det også. Jo høyere tollfrigrensen er for forbrukerne, jo større blir konkurranseulempen for norske bedrifter i forhold til de utenlandske nettselskapene.

Det er vel kjent at 350-kronersgrensen har rammet tekstilbransjen i Norge hardt. 350-kronersgrensen innebærer at norske forbrukere kan handle tekstilvarer hos bl.a Wish, Zalando og Amazon uten å betale merverdiavgift, mens varene er belagt med 25 prosent mva i Norge. 350-kronersgrensen avskaffes fra 1.1.2020, slik Stortinget vedtok i fjor høst. Fra det tidspunktet skal utenlandske nettsel-skaper som selger til norske forbrukere mva-registrere seg til Norge, og mva skal betales når Ola og Kari kjøper varen på de utenlandske nettstedene.

Zalando

Det som er mindre kjent er at 350-kronersgrensen ikke bare gjelder avgift, men også toll. Finansdepartementet har foreslått å øke grensen for tollfri privatimport fra 350 til 3000 kroner! Det betyr at utenlandske nettselskaper som mva-registrerer seg til Norge skal kunne selge tekstilvarene tollfritt opp til 3000 kroner. For Zalando, som allerede står i det norske mva-registeret, og som sikkert vil gå inn på den nye elektroniske mva-ordningen for varekjøp, vil dette være gull. Zalando vil få et stort konkurransefortrinn mot norske tekstilaktører, som må betale opptil 10,7 pst toll.

Kan ikke svare

Finansdepartementet synes ikke å ha vurdert dette. Departementet har heller ikke kunnet svare Virke på spørsmål om hvordan norske toll- og skattemyndigheter skal håndheve den nye mva-registreringsordningen overfor de store online plattformene som helst vil selge varene avgtiftsfritt. Det gjelder ikke minst kine-siske Wish og Alibaba. Hvilket incentiv vil disse ha til å mva-registrere seg til Norge? Dersom tollmyndighetene og Posten ikke øker kontrollen drastisk, vil de ikke risikere mye ved å fortsette som før – og selge varer mva-fritt til norske kunder også etter 1.1.2020.

Mva-ordningen og tollfrigrensen kommer i statsbudsjettet, som regjeringen legger frem 7. oktober. Virke fikk gjennomslag for fjerning av 350-kronersgrensen i fjor høst. Denne høsten kjemper vi for at ordningen som kommer på plass 1.1.2020 sikrer tekstilbransjen like vilkår.

VIRKE BER OM

Tekstilbransjen i Norge kan ikke leve med en slik konkurransevridning. Virke ber derfor om at:

1. Tekstilvarer med toll må behandles på samme måte som næringsmidler, dvs at det skal betales både avgift og toll fra første krone (fra 1.1.2020) og dette må håndheves gjennom deklarasjon av varen.
2. Dersom regjeringen vil ha tollfri privatimport, må regjeringen også fjerne tekstiltollen for norske bedrifter. Her svarer Finansdepartementet og Næringsdepartementet at det ikke er mulig på grunn av frihandelsforhandlinger med Kina, India og andre. Virke mener at det er håpløst å bruke tekstiltollen som forhandlingskort i disse eviglange forhandlingsprosessene. Vi kan kanskje komme i mål med Kina om et års tid, men India ser håpløst ut. Tekstiltollen er arkaisk, og burde vært fjernet for lenge siden.
3. Sist, men ikke minst: Norge må gjøre som EU og innføre et mva-system ved grensekryssende netthandel, med deklarasjon og et elektronisk kontrollregime som sikrer at mva blir betalt fra første krone ute som hjemme. Like konkurransevilkår – a level playing field – er EUs motto. Det burde også være Norges.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev