Konkurranseloven begrenser bedriftenes adgang til å inngi et felles tilbud, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes i en pressemelding. Dersom man
Arnhild D. Gjønnes: – Kan tilbudet gjennomføres på egen hånd, vil det være forbudt å samarbeide. (Foto: Moment studio/NHO)
Arnhild D. Gjønnes: – Kan tilbudet gjennomføres på egen hånd, vil det være forbudt å samarbeide. (Foto: Moment studio/NHO)

    • Publisert: 04 august 2017

Konkurranseloven begrenser bedriftenes adgang til å inngi et felles tilbud, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes i en pressemelding.

Dersom man kan gi tilbud alene, er det forbudt å samarbeide med konkurrenter. Dette er ingen ukjent praksis. At et anbudssamarbeid er åpent, endrer ikke på det faktum at samarbeidet like fullt er skadelig for konkurransen.  En dom i saken får betydning for alle bransjer.

’Gi tilbudet på egen hånd’

– Hvis man vil samarbeide med en konkurrent om et tilbud, eller bruke hverandre som underleverandører i forkant av et tilbud, så vil det beste rådet være å gi tilbudet på egen hånd. Kan tilbudet gjennomføres på egen hånd, vil det være forbudt å samarbeide. NHOs veileder kan benyttes som en god sjekkliste, sier Gjønnes.

Bekreftet i ’Ski- og Follo taxisaken’

Høyesterett har talt:  Konkurransetilsynets strenge tilnærming til prosjektsamarbeid er langt på vei bekreftet i den såkalte ’Ski- og Follo taxisaken’.  Høyesterett la til grunn at to bedrifter som hver for seg har muligheten til å inngi tilbud, eller som lett kan skaffe seg en slik mulighet, vil utsette hverandre for et konkurransepress. Dersom bedriftene velger å samarbeide, vil dette redusere konkurransepresset og dermed konkurransen. Det ble understreket at det har liten betydning om det i ettertid kan konstateres at den ene trolig ville valgt å avstå fra å inngi tilbud alene. Konkurransepresset består i muligheten for et konkurrerende tilbud.

Høyesterett uttalte at forbudet rammer samarbeider av denne art selv om det fører til bedre kapasitetsutnyttelse. For at eventuelle effektivitetsgevinster skal kunne gjøre samarbeidet lovlig, må de strenge unntaksbestemmelsene i konkurranseloven være oppfylt.

Det er første gang et felles tilbud inngitt i full åpenhet anses som en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Det er ikke noe nytt at anbudssamarbeid, hvor to eller flere bedrifter avtaler at en eller flere ikke skal levere eller gi et kunstig høyt tilbud, vil være ulovlig.

’Konkurranseloven n og prosjektsamarbeid’

Når vil det være tillatt å inngi felles tilbud? – Mange konkurrerende bedrifter har ikke alltid en reell mulighet til å konkurrere om oppdragene, da de ikke har tilstrekkelig erfaring, økonomi, kapasitet, personell eller utsyr. Dersom bedriftene ikke har en potensiell mulighet til å inngi et tilbud alene, vil det være tillatt å inngi et felles tilbud. NHO har utarbeidet en enkel veileder – Konkurranseloven og prosjektsamarbeid, som gir eksempler på lovlige og ulovlige samarbeidsformer.

En snekker, en rørlegger og en elektriker vil som regel kunne samarbeide om et tilbud. Men, dette forutsetter at det ikke kan leveres deltilbud på det enkelte oppdraget. Dersom konkurransegrunnlaget er utformet slik at men kan levere tilbud på «hele eller deler av anskaffelsen», kan heller ikke snekkeren, rørleggeren og elektrikeren samarbeide. Derfor er det viktig å lese konkurransegrunnlaget nøye, for å se hvordan det er utformet, sier Arnhild Dordi Gjønnes.

(Kilde: NHO Nyheter)

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev