Kjedene i møbelbransjen omsatte for 17,8 mrd. kroner i 2017 og har hatt en historisk årlig vekst på i gjennomsnitt 3,6 prosent. Bransjen preges av sterk kjededannelse og over 9 av 10 kroner omsettes i kjedebutikker. De seneste årene har kjedene styrket sin posisjon på bekostning av frittstående butikker.

    • Publisert: 14 mai 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Sammenlignet med andre bransjer er ikke møbelkjedene like sterkt til stede på nettet, men det er en økning i andelen kjeder som etablerer nettbutikk. Bransjen preges videre av et fallende antall butikker. I perioden 2008 til 2016 falt antallet butikker med 8,2 prosent og i 2018 forsvant også kjeden Habitat ut av markedet etter flere år med store underskudd.

Etter gode marginer i 2013/14 har den samlede marginen til kjedene i butikkleddet falt betydelig. Press på prisene gjennom 2017 og til dels 2018 gir lavere marginer. JYSK, Slettvoll og Fagmøbler er kjedene som leverer de høyeste marginene kombinert med positive vekstrater. Bransjen utfordres bransjeglidning og utfordres av konkurranse fra blant annet belysningsbransjen, kjøkkenutstyrsbransjen, tekstiler og utstyrsvarer samt kjøkken og elektronikkbransjen.

Utviklingen i det første halvåret av 2018 tyder på at markedet blir enda hardere. Alle indikatorene på omsetning viser negativ vekst i markedet selv om noen av de nok overestimerer nedgangen i markedet. Virke forventer en vekst i møbelmarkedet i på -1 prosent i 2018. I 2019 forventer Virke en vekst på 3 prosent drevet av økt privat konsum der vi antar at møbelbransjen greier å utnytte det at norske forbrukere har mer penger å rutte med i 2019 enn vi hadde i 2017 og 2018.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev