Det var vekst i norsk varehandel i første tertial i år. Spesielt sterk var veksten i netthandelen de fire første
Jeanette Strøm Fjære (Foto: DNB Markets)
Jeanette Strøm Fjære (Foto: DNB Markets)

    • Publisert: 25 august 2017
    • Tekst: vanebo

Det var vekst i norsk varehandel i første tertial i år. Spesielt sterk var veksten i netthandelen de fire første månedene med hele 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble handlet på nett for vel 3,1 milliarder kroner fra januar til og med april.

Også salg og reparasjoner av motorkjøretøy, engroshandel, detaljhandel og dagligvarehandel, har vekst i år sammenlignet med fjoråret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Moderat konjunkturoppgang

Samtidig melder SSB om moderat konjunkturoppgang i første halvår 2017: BNP Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,7 prosent i 2. kvartal og fortsatte dermed samme vekst som kvartalet før. Oppgangen kom etter to og et halvt år med svak vekst.

Sterkere konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes konsum økte med 1,2 prosent i 2. kvartal, etter å ha økt med 0,6 prosent kvartalet før. Varekonsumet øker for tredje kvartal på rad og viste i 2. kvartal den sterkeste veksten siden 4. kvartal 2013. Det var en bred oppgang i varekonsumet, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer. Et fall i kjøp av biler på 1,5 prosent dempet imidlertid oppgangen i varekonsumet.

Tjenestekonsumet økte med 0,8 prosent, om lag som foregående kvartal.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 2. kvartal, etter klar vekst i kommunene, men ble dempet av nedgang i forsvarskonsumet.

Solid økonomisk vekst

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets skriver i sin morgenrapport om solid vekst i norsk økonomi i andre kvartal: Norsk økonomi fortsetter oppturen med en vekst i BNP på 0,7 prosent fra første til andre kvartal. Det var som vi hadde ventet, mens konsensus anslo 0,6 prosent og det samme gjorde Norges Bank i sin pengepolitiske rapport fra juni. Veksten for første kvartal ble dessuten opprevidert med en tidel til 0,7 prosent. Solide BNP-tall for andre kvartal skyldes i stor grad en svært sterk oppgang i vareforbruket. Vi tror dette dels er en engangshendelse, men at vareforbruket vil fortsette å vokse noe sterkere enn i fjor og bidra til at den totale forbruksveksten blir høyere i inneværende år. Høy vekst også for investeringene og eksporten bekrefter bildet av at aktiviteten er på vei opp. Både oljeinvesteringene og boliginvesteringene steg i andre kvartal. Investeringskomponenten som virkelig viste et byks var imidlertid offentlige investeringer. De steg med hele 9 prosent fra kvartalet før, men dette skyldes i all hovedsak leveranse av tre nye kampfly. Disse kampflyene skal ikke ha noe å si for den totale veksten, da de også registreres som import. Men tilbake til hovedbildet; oppturen i norsk økonomi fortsetter.

Sterkere sysselsettingstall

Det viser seg også i sterkere sysselsettingstall. Sysselsettingen steg ifølge nasjonalregnskapet med 0,4 prosent fra første til andre kvartal. Dette er betydelig sterkere enn kvartalet før, for ikke å snakke om gjennom fjoråret. Det er også mye høyere sysselsettingsvekst enn det Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) indikerer. Nasjonalregnskapet bygger på et større datagrunnlag enn AKU og derfor stoler vi mer på nasjonalregnskapstallene. Dessuten stemmer oppgangen i sysselsettingen vi ser i nasjonalregnskapet bedre med den generelle bedringen i norsk økonomi. Vi stenger likevel ikke døren helt for at de lave sysselsettingstallene i AKU betyr at det reelle sysselsettingsbildet er noe svakere enn nasjonalregnskapstallene viser. Nasjonalregnskapet viste også ganske god produktivitetsvekst på 0,4 prosent fra kvartalet før, men det skyldes en oppgang for offentlig sektor og kraftindustri, mens produktiviteten falt med 0,2 prosent for fastlandsbedriftene.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev