Etter god vekst mars, ble det også vekst i detaljomsetningen i april. Tallene for mars og april er påvirket av

    • Publisert: 24 mai 2014

Etter god vekst mars, ble det også vekst i detaljomsetningen i april. Tallene for mars og april er påvirket av påskens plassering. Gjennomsnittsveksten for disse to månedene ble 0,8% m/m.

Det skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en markedskommentar:

Veksten i februar ble litt nedjustert. De siste tre månedene har detaljomsetningen steget med 6,3% annualisert rate sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Vi må om lag to år tilbake for å finne en tilsvarende sterk vekst.

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, var blant de bransjene som hadde omsetningsvekst. Dagligvarebutikkene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, opplevde også en oppgang i denne perioden. Salg av sports- og fritidsutstyr hadde derimot en nedgang fra mars til april.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,9 prosent i perioden februar-april 2014 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2013.

Også varekonsumindeksen steg 0,5% m/m i april. Elektrisitetsforbruket bidro til å trekke varekonsumet opp med i overkant av 0,2 prosentpoeng, mens bilkjøpene hadde motsatt effekt.

Vurdering: Tallene tyder på at forbruksveksten er sterkere enn Norges Bank la til grunn i mars. Samtidig er nok tallene preget av en viss gjeninnhenting etter en svak forbruksvekst i fjor. Det er liten grunn til å tro at denne sterke forbruksveksten kommer til å vedvare lenge.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev