Møbelbransjen omsatte i fjor for 21 milliarder kroner brutto. Foreløpige anslag viser en negativ verdivekst på 0,7 prosent for bransjen

    • Publisert: 25 mars 2014

Møbelbransjen omsatte i fjor for 21 milliarder kroner brutto. Foreløpige anslag viser en negativ verdivekst på 0,7 prosent for bransjen i 2013. Prognosen for 2014 er opp 2 prosent.

Detaljhandelen viser svak utvikling, fastslo Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke i et konjunkturseminar 24. mars. Det var 30 prosent vekst i konkurser i varehandel i 2013. Sysselsettingen i næringen faller svakt, og det er få utsikter til vekst. Illustrativt: 367 000 jobbet i varehandelen 4. kvartal 2013, som var 2000 færre enn i 4. kvartal 2012.

Det er blitt en tøffere hverdag for mange aktører i detaljhandelen:

  • 14 % opplever den generelle markedssituasjonen som dårlig. Opp fra 12 % siden september 2013.
  • 21 % forventer svakere driftsresultat i 2014. Opp fra 19 % siden september 2013.
  • 16 % planlegger å redusere antall ansatte i løpet av de neste seks månedene. Opp fra 14 % siden september 2013.

Prognoser 2014

I sitt foredrag ‘Prognoser 2014’ tok sjeføkonom Lars E. Haartveit (bildet) utgangspunkt i at utviklingen i detaljhandelen generelt er prisgitt den generelle økonomiske situasjonen, som fremdeles er preget av høy sysselsetting og lav ledighet, lav rente og realinntektsvekst. Det som særlig hemmer veksten, er en høy sparerate. – Og vi ser ikke tegn til at høy sparing avtar; vi legger til grunn at det vil fortsette.

Rammes spesielt

Hva med møbelbransjen? – Den høye sparingen ser ut til å ramme denne bransjen spesielt. Dessuten trekker lavere boligomsetning ned. Veksten for inneværende år er justert ned til 2 prosent, opplyste Lars E. Haartveit, som kommenterer overfor Møbel&Interiør:

– Privat forbruk har utviklet seg svakere enn ventet i lengre tid – ikke minst siden i fjor sommer. Motstykket til dette er at sparingen (husholdningenes sparing) har vært høyere enn ventet. Det er vareforbruket som dette har gått ut over, forbruket av tjenester og nordmenns forbruk i utlandet vokser mer som ventet.

– Møbelbransjen er således ikke alene om en svak omsetningsutvikling, men bransjen ble klart hardere rammet av omsetningsnedgang enn mange andre detaljhandelsbransjer. For møbler spesielt ble fall i omsetningsvolum gjennom 2. halvår i fjor og inn i januar i år delvis blitt motvirket gjennom klart økte priser.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev