Madrassproduksjonen hos Wonderland på Åndalsnes skaper 100.000 madrasser i året. Bedriften har tradisjonelt holdt seg med store lagerbeholdninger for å kunne levere på kort tid i hektiske tider eller i ferietider. Ferietiden i år har vært spesielt hektisk, men ikke som tidligere.

    • Publisert: 03 april 2019
    • Tekst: Knut Skoe
    • Foto: WONDERLAND

Produksjonskostnader har tradisjonelt vært viktige incitamenter for å automatisere manuelt arbeid. Arbeidsintensive bransjer, som møbelbransjen har flyttet produksjon til lavkostland eller de har satset sterkere på automatisering. En robot koster like mye i Norge som i Kina – og den norske arbeidsstokken er antakelig bedre i stand til å benytte dem.
Sommeren 2019 har Wonderland vært preget av hektisk aktivitet i fabrikkens lokaler ved fjordens bredd. En helt ny og høyteknologisk produksjonslinje møter de ansatte idet de returnerer etter ferien. Lokale leverandører av avanserte systemer har strukket seg for å møte kravene fra Romsdalsbedriften.

Klyngen

Ifølge en stolt ledelse hos Wonderland er det knapt noen annen bedrift i verden som kan vise til like avansert teknologi. Sunnmørsbedriften GJ Maskiner på WONDERLANDSkodje er spesialisert på automatisering. Det er en av de som har levert det nye systemet, som er en av bedriftens største og mest kompliserte leveranse. Wonderland har derved holdt seg lokalt og bidratt til utviklingen av bedriftsklyngen på mørekysten.
Effektivisering av produksjonen og muligheten til presis ordrestyrt produksjon reduserer behovet for å binde kapital og areal til store lagre, forteller markedssjef Kurt Arild Dahle hos Wonderland. -Vi har veldig mange produkter i katalogen og bør kunne omstille produksjonen raskt for å betjene kundene våre tilfredsstillende.

Varianter

Bedriften på Øran Vest i Åndalsnes produserer madrasser og senger for det norske markedet og eksport til Sverige, Danmark og flere Europeiske land. Bedriften eies nå av lokale aktører etter å ha vært gjennom skiftende eierskap gjennom en periode. –Vi gjennomførte en av våre mest omfattende kolleksjonsomlegginger for noen år siden. Tanken var at kundene kan sette sammen sengen sin etter eget behov og forgodtbefinnende ulikt slik man tidligere har kjøpt seng av en bestemt modell og gjort begrenset valg av overmadrass, tekstilfarge osv. Kolleksjonen gir stor variantbredde og dermed behov for økt andel ordrestyrt produksjon, noe som utfordrer produksjonsflyt og logistikk.
Vi har i noen år jobbet med å innføre systemer for kontinuerlig forbedring, Lean produksjon, uten at automatiseringsprosjektet er en direkte videreføring av dette. Men, det har vært viktig å skape positive holdninger til endring – og til endringsprosessene vi ville sette i gang. Involveringen er en grunnstein i en slik filosofi og selv om selve installasjonen av den nye produksjonslinjen har foregått mens de ansatte er på ferie, har berørte ansatte vært aktive i utviklingen. -Noe annet er umulig og ville skape en motstand som ikke ville være produktiv, forteller Kurt Arild.
24,5 millioner kroner er prislappen på prosjektet. Et solid løft for en bedrift som omsetter for ca. 300 millioner. Konkurransen er stor i madrassmarkedet, som i Norge domineres av tre store produsenter, som alle har en sterk posisjon i det norske markedet – og eksportsatsinger som tar den norske sovemåten ut i verden. -Effektivisering av produksjonen skal gjøre oss konkurransedyktige i fremtiden også – og beholde produksjonen i Norge – på Åndalsnes, avslutter Dahle.

WONDERLAND

Hva: Bedriften produserer madrasser og senger for det norske markedet og for eksport
Daglig leder: Lars Stenerud
Historie: Alle Wonderlands senger blir laget på Åndalsnes, og en stor del av råmaterialene kommer fra norske leverandører. Fabrikken ble etablert i 1969 og produserer madrasser og senger for privatmarkedet, hotell og skip og boreplattformer.
Nøkkeltall: Omsetning 308 millioner. 90 ansatte

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev