Annonsering

Med annonser i magasinet Møbel og Interiør treffer du beslutningstakerne innenfor møbel og interiørbransjen. Magasinet leses av både bransjens aktører og ledelsen i handel og industri.

Møbel og Interiør

Møbel og Interiør er Norges største bransjeblad for møbel og interiørbransjene. Magasinet dekker hele verdikjeden i bransjene; industrien, handelen og import /eksport.

Magasinet gis ut i samarbeid med Virke og Norsk Industri, med en uavhengig redaksjon. Bladet presenterer bedrifter, bransjens personligheter, produktnyheter, nye forretningsmodeller, messestoff og gode historier. Møbel & Interiør er en videreføring av møbelhandleren, tidligere medlemsblad for Møbelhandlerforeningen og Norsk Møbler, medlemsblad for Norsk Industri – designindustrien.

Målgruppe

Møbel og Interiør er det eneste bransjebladet på området. Redaksjonen følger markedet og bransjeendringer tett.

Magasinet leses av bransjens aktører og ledelsen i handel og industri. Ingen andre medier treffer beslutningstakerne i møbel og interiørbransjen som Møbel og Interiør.

Medieplan

utgivelsesplan
Utgave
Møbel og Interiør 01/20
Møbel og Interiør 02/20
Møbel og Interiør 03/20
Møbel og Interiør 04/20
Møbel og Interiør 05/20
Møbel og Interiør 06/20
Annonsedeadline
5. februar
30. mars
9. juni
4. september
16. oktober
27. november
Utgivelse
19. februar
16. april
24. juni
23.september
4.november
16.desember
Utgave Annonsedeadline Utgivelse
Møbel og Interiør 01/20          5. februar 19. feb
Møbel og Interiør 02/20           30. mars 16. april
Møbel og Interiør 03/20             9. jun 24. jun
Møbel og Interiør 04/20              4. sep 23.sep
Møbel og Interiør 05/20             16. okt 4.nov
Møbel og Interiør 06/20 27. nov 16.des
Format og pris print
Format og pris web
Type banner
Toppbanner
Frontbanner1
Frontbanner2
Frontbanner3
Artikkelbanner
Format
1800×200
1800×300
1800×300
1800×300
350×660
Priser
Kr. 5000 pr.mnd
Kr. 4000 pr.mnd
Kr. 4000 pr.mnd
Kr. 4000 pr.mnd
Kr. 4000 pr.mnd

 

Kontakt for annonsering

Viola Rezaie
Tlf: +47 454 10 924
E-post: viola.rezaie@mediadigital.no

Redaksjonelle muligheter

Det er viktig for oss med et tett samarbeid med bransjen.

Vi oppfordrer til å sende nyheter, pressemeldinger, ledige stillinger og relevant innhold til redaksjonen.

Send gjerne direkte til redaktør Knut Skoe på knut@scribere.no.