banner image

Vi har tillverkat och levererat produkter för möbelvård, tillverkning och reparation sedan 1915.

Vårt långvariga, nära samarbete med kunder och leverantörer har resulterat i ett omfattande sortiment av kvalitetsprodukter för:

  • Produktion av möbler, golv, kök, inredningsdetaljer, båtinredningar…
  • Underhåll och reparation av möbler och inredningar i materialen trä, läder, textil

Vi arbetar enligt kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa hög kvalitet och minska miljöbelastningarna.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera vad vi kan göra för er! Eller kika in på sidorna om vårt sortiment.

Reach

ERNST P. AB intygar att alla ingående ämnen i våra möbelvårdsprodukter är anmälda och registrerade enligt REACH kemikalielagstiftning.

Inga av dessa produkter innehåller ämnen från REACHs kandidatlista.

Detta har vi fått intygat från våra leverantörer. Vi köper endast in produkter och råvaror från leverantörer inom EU som har anmält ingående ämnen enligt bestämmelserna i REACH.