I 2020 er det 100 år siden designeren Ingmar Relling ble født. Relling var en pioner innen industriell møbeldesign. Med

    • Publisert: 29 april 2020

I 2020 er det 100 år siden designeren Ingmar Relling ble født. Relling var en pioner innen industriell møbeldesign. Med sin evne til å kombinere form og funksjon på nye måter og sine kunnskaper om nye materialer, ble han en helt sentral samarbeidspartner i en avgjørende omstillingsperiode for møbelindustribedrifter, særlig i Sykkylven. Relling hadde god kjennskap til den industrielle logikken – masseproduksjon –, som skilte denne produksjonsformen fra den håndverksbaserte unikatfremstillingen.

Ingmar Relling vendte seg til industrien og ikke til håndverket. Han ville lage møbler for de mange, ikke for de få. Relling var opptatt av at møbler skulle vare og være uavhengig av kortsiktige motesvingninger. Før ordet kom i bruk, skapte han bærekraftige møbler.

I hans Siesta-stol fra 1965 samles de elementene som ga norsk og skandinavisk møbelindustri en framtredende posisjon i det internasjonale møbelmarkedet; God funksjonalitet, komfort og slitestyrke. Men produktet skulle være materialøkonomisk og ha en industrivennlig form. Transportøkonomi og eksportvennlighet var viktig i tillegg til estetikk og formuttrykk med en internasjonal appell.

Konkurransetema:Arrangøren søker bidrag i kategorien bolig; stoler, sofa, bord og oppbevaring.

Følgende kriterier vil bli tillagt særlig vekt i juryeringen:

• God funksjonalitet og ergonomi
• Miljø- og bærekraftaspektet
• Tydelig og godt estetisk formuttrykk, med internasjonal appell
• Nyskapende
• Brukervennlighet og slitestyrke
• Industrivennlig form og god materialøkonomi
• Transportøkonomisk og eksportvennlig

Det ferdige produktet skal tilfredsstille grunnleggende tekniske kvalitetsstandarder for styrke, holdbarhet, stabilitet, sikkerhet, funksjon og ergonomi.

Hvem kan delta?

Studenter ved designhøyskolene og unge designere med opptil tre års virketid etter avsluttet utdanning.

Prosjektansvarlig: Møbelmuseet i Sykkylven, en avdeling av Stiftinga Musea på Sunnmøre.

Jury

• Møbeldesigner Kaspar Bjørkavåg (Juryens leder)
• Møbeldesigner Steinar Hindenes
• Møbeldesigner Runa Klock
• Bransjesjef Egil Sundet
• Advokat Lilly Kathrin Relling (barnebarn til Ingmar Relling)
• Representant fra DogA
• 1. konservator Eldar Høidal (juryens sekretær)

Innlevering

Konkurransebidragene skal leveres gjennom digitale filer med målsatte tegninger, evt. foto av prototype og 3D-visualiseringer. Alle tegninger, bilder, produktforklaringer etc. skal legges inn på en «minnepinne » i filformatene PDF (foto) og JPEG (tekst og tegninger m.m.)

På minnepinnen påføres kun designerens valgte motto.

Minnepinnen skal legges i en egen, lukket konvolutt, merket: ”Minnepinne for motto”.

Produktforklaringen må inneholde beskrivelse av materialer som er tenkt benyttet i det ferdige produktet og evt. nødvendig forklaring av konstruksjoner. Det må redegjøres idégrunnlag for forslaget.

I en egen lukket konvolutt, påført kun motto på utsiden, skal det legges opplysninger om designerens navn og kontaktinformasjon.

Innsendte forslag kan ikke ha vært vist offentlig før juryering.

Konkurransebidragene skal merkes «Relling» og leveres/sendes til følgende postadresse:

Møbelmuseet, Storgata 18, 6230 Sykkylven, innen gjeldende frist.

Premierte bidrag vil bli presentert i forbindelse med ulike arrangement knyttet til Relling-jubileet. Konkurransedeltagerne legger selv til rette for presentasjonen av sitt forslag.

Juryen vil kunne velge ut bidrag i tillegg til de premierte, bidrag som får hederlig omtale. Disse ønskes også utstilt. Designere som ikke blir honorert med premie eller hederlig omtale, kan etter eget ønske si nei til å være med på utstilling.

Premiering: Det vil bli utdelt tre premier i konkurransen; 1., 2. og 3. pris.

Prispenger; 1. pris kr 50.000, 2. pris kr 25.000, 3. pris kr 10.000.

I tillegg til de tre premierte bidragene, kan juryen også trekke fram bidrag med hederlig omtale.

Kontaktperson: Henvendelser vedrørende designkonkurransen skal skje til følgende kontaktperson:

Eldar Høidal
Epost: eldarh@mupsu.no
Telefon: 90018419

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev