Regjeringens gjennomgang av virkemiddelapparatet kan gi bedre rammevilkår for møbel- og interiørindustrien i Norge. Det er på høy tid da næringen har langt dårligere rammevilkår en i nabolandene.

    • Publisert: 22 juli 2019
    • Tekst: BRANSJESJEF EGIL SUNDET, NORSK INDUSTRI – DESIGNINDUSTRIEN

Det er særlig innenfor tre områder at virkemidlene for norske bedrifter er langt dårligere enn i våre naboland. Dette er innenfor eksportfinansiering, eksportrådgivning og investeringstilskudd for maskiner og bygg.

-Vi har fra Norsk Industri i noen år bedt å få en eksportutviklingsordning som gir ferdigvareindustrien en finansiell risikoavlastning ved bygging av eksportposisjoner, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Våre naboland har slike ordninger, og særlig har danske bedrifter gode ordninger som gir de støtte til markedsutvikling som for eksempel til markedsinnsikt, messer, etablering av salgskontor og uttesting av konsepter.

Pilot

I 2018 ba Regjeringen Innovasjon Norge og DOGA å starte en pilot på eksportutviklingsordning, som ble kalt Nordic Living. I dette prosjektet ble 10 bedrifter med; Alfa Skofabrikk, Aclima, Fora Form, Gudbrandalens Uldvarefabrik, Hadeland Glassverk, Heymat, Hilding Anders Norway, Northern, Steni og VAD. En av erfaringene fra prosjektet er at for å lykkes kommersielt på eksportmarkeder er det viktig å få finansiell risikoavlastning til kunde- og markedsinnovasjon. Eksempler på aktiviteter er innsiktsarbeid, analyser, brukerstudier, strategi, design, uttesting og pilotering.

-Det er nå viktig at de gode erfaringene fra denne piloten løftes over til en større innsats fremover, sier brannsjef Egil Sundet.

Områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet gir også interessant kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede eksportsatsinger og det foreslås stor omlegging av eksportarbeidet til virkemiddelapparatet med økt samarbeid med bransjeorganisasjoner/klynger.

Eksportkompetanse

I rapporten pekes det på at de største eksportnæringene har sterke bransjeorganisasjoner som har etablert egen bransjespesifikk og kvalifisert eksportrådgivning. Disse gir eksportrådgivning gjennom bransjeeksperter nasjonalt i Norge og lokalt innleide i utvalgte markeder, og tilbyr en rekke aktiviteter. Brukerne her er godt fornøyd, mens det ikke er tilfelle for brukerne av Innovasjon Norges tilbud.

Rapporten understreker at bransjespesifikk kompetanse er kritisk for å lykkes internasjonalt, med rådgivning som kan være teknisk for produkt/ tjeneste, men også nettverk og kontakter i utemarkedene. For eksempel systematisk jobbing med internasjonalisering, gjennom nettverksbygging med ledende miljø i andre land, delegasjoner og samarbeidsprosjekter. Rapporten konkluderer med at det trengs et grunnleggende tilbud om eksportrådgivning og spisset eksportkompetanse. Det første bør være landsdekkende, mens den spissede må være både i Norge og utlandet for å hjelpe bedriftene med de konkrete eksporttransaksjonene.

Spesifikk

-I dag eksporteres 70 % av norsk møbelproduksjon, sier Egil Sundet. Dette er bra, men det er mange SMB bedrifter som har liten eller ingen eksport. Forslagene i rapporten peker på behovet for å etablere et eget eksportkontor for møbel og interiør med bransjespesifikk kompetanse. Den generelle eksportrådgivningen i dag er ikke god nok, og rapporten bekrefter vår oppfatning, sier Sundet.

Små investeringer

Investeringstilskudd for investeringer i maskiner og bygninger som Innovasjon Norge forvalter er ikke nevnt i rapporten. Denne er en viktig ordning for både industri og næringsbygg, og er den samme som er i våre naboland. Forskjellen er at midlene til dette i Norge både er få og dessuten regionalisert. I praksis betyr det at man kun får støtte til små investeringer, mens for større investeringer kan ikke Innovasjon Norge delta, sier Egil Sundet.

-Vi kjenner til noen store investeringer som av denne grunn har blitt lagt til våre naboland, sier bransjesjef Egil Sundet. Om du får for eksempel 15 % støtte kun til maskindelen av en ny fabrikk i Norge, mens du kan få 15 % til både maskiner og bygg i Sverige, er det klart vanskelig å regne hjem investeringen i Norge, sier Sundet.

-Det er trist at dette ikke er fanget opp av Regjeringen sier bransjesjefen. Når ulikheten i rammevilkår blir så stor som vi dessverre opplever på flere områder, er det ikke rart at investeringene blir lave i Norge.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev