Den prestisjetunge designportalen Dezeen rapporterte fra en utstilling av nordiske designeres kunstprosjekter med funksjon, eller funksjonelle produkter forkledd som kunst. Mange av produktene var så radikale i sin form at det vanskelig kunne kalles funksjonelle. Fenomenet er har fått mange slektninger på den kommersielle scenen. Kan det kan kalles en trend? “ Nordic designers making furniture look like art” rapporterte designportalen.
Stol eller skulptur? Av Oliver Sundquist og Fredrik Nystrup Larsen
Stol eller skulptur? Av Oliver Sundquist og Fredrik Nystrup Larsen

    • Publisert: 06 mai 2019

Ett av produktene/kunstverkene som trekkes frem i rapporten er stolen den svensk danske designerduoen Oliver Sundquist og Fredrik Nystrup Larsen presenterte og som ble benyttet i hvileområdet for utstillingen. De mest konvensjonelle betrakter vil innvende at stolen ser ut til å kunne vært laget av et barn, at den er uferdig eller at den har en overvekt av skulpturelle innslag på bekostning av de funksjonelle.

Reaksjon mot det perfekte

Har den ikke likevel noe til felles med an- dre og mer kommersielle produkter vi har sett komme de siste årene? Og, ser vi en reaksjon mot de perfekte, funksjonelle og rene industrielle produktene vi er så vant med? Er vi på jakt etter det unike, men må nøye oss med det masseproduserte, som kan likne?

Tilfeldighet

Det lille designhuset NedreFoss, som startet som sidekick for Torbjørn Anders- sen og Espen Voll lanserte under årets Oslo Design Fair vasen Vannfall. Vasen står i en liknende tradisjon som stolen over. Her har den japanske designeren Jin Kuramoto begått en mugge, som kan gi inntrykk av å være munnblåst så å si på frihånd. Eller hugget i is. Vasen er tung, slik man forven- ter av et kunsthåndverksprodukt. Designe- ren sier i et intervju Det kan være vanske- lig å se for seg at han jakter på det uttrykket av tilfeldighet, som ofte fremkommer i den delen av designprosessen der han jobber med prototyper. Hen er tiltrukket av den tilfeldigheten som ligger i prototypene, men som kan gå tapt i det ferdige produk- tet. Kanskje kan det sammenliknes med spontaniteten i en musikkfremførelse, som kan forsvinne under endelig opptak

Betydelig

Designeren Sigve Knutson star bak et annet produkt for Nedrefoss som beveger seg i samme tradisjon; Bokk. Om det er en liten skulptur som kan brukes til å åpne flasker med eller om det er en flaskeåpner som ikke bør bli liggende i skuffen kan være det samme. Typisk uttaler designe- ren at han blir inspirert av at gjenstanden han lager kan brukes som «flaskejekk».

Prioriteringen er ganske klar – formen spiller hovedrollen. Estetisk beveger Bokk seg i samme landskap som stolen og vasen røff, bastant og betydelig.

Anderssen og Volls gamle kollega Andreas Engesvik har også et produkt i en slik tradisjon i sin kolleksjon. Vigeland Vase Independant er en hyllest til Gustav Vigeland og kunne, om den hadde vært av en rausere størrelse stått i parken hans på Frogner. At den kan brukes som vase og ikke bare være er på en måte en bonus, som likevel kanskje er hovedpoenget?

Hva skjer

I den rikholdige samlingen av særegne produkter i butikken Kollekted By finner vi andre representanter for skulpturelle bruksgjenstander der formen overskyg- ger bruksverdien. Pettersen og Hein står bak blomsterpotten, eller det skulpturelle objektet som for anledningen har fått en gummiplante i sylinderen. De formulerer også spørsmålet vi selv stiller;

Hva skjer når design ikke lenger består av funksjon, men lengter etter kunstens este- tiske og etiske kunstfrihet? Den amerikan- ske kunstneren Richard Artschwager sa en gang: “Hvis du sitter på den, er det en stol. Hvis du går rundt den og ser på den, er det en skulptur. Noen gjenstander inviterer til forskjellige måter å leve og bruke et rom på ved å hylle materialer, farger og form i stedet for funksjonell bruk, og på den måten innta en tydelig unik, dristig posisjon, hvor slutt- resultatet ofte er spennende og ekstraordi- nært. Når grenser mellom design og kunst utløses, oppstår potensial for magi.

Historier om form

Nederlandske Linde Freya Tangelder leverer produktene sine til Kollekted By. Hun trekker ut de små og tilsynelatende banale elementene i arkitektur som mur- stein, skjøter og rør og oversetter dem til designobjekter. Hos Kollekted By har de tatt inn to røffe steiner, som ser ut til å kunne være skåret ut av lava. De kaller seg bokstøtter – og kan også brukes til det.

Samt å snakke om. Det er kanskje det som er disse produktenes egentlige funksjon. Å snakkes om, å inspireres til historier om form, om skulptur eller om mer løftede temaer. Reiser og opplevelser kanskje. Når vi ikke snakker kan vi åpne en flaske, plante en plante, eller helle saft i et glass med dem.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev