– Sirkulærøkonomi innebærer et paradigmeskifte i møbelbransjen, det vil si en grunnleggende endring i tankesett. Miljøhensynet blir overordnet. Vår nisje er restaurering av møbler, så vi er posisjonert for fremtiden.
Berit Øverby er en av de dyktige fagmedarbeiderne som jobber både med søm og modeller. (Foto: Jørgen Lie Furuholt/DOGA)
Berit Øverby er en av de dyktige fagmedarbeiderne som jobber både med søm og modeller. (Foto: Jørgen Lie Furuholt/DOGA)

    • Publisert: 17 mars 2020
    • Tekst: Knut Skoe
    • Foto: SAPDESIGN

Det sier Robert Kalstad, daglig leder i Glomma Industrier AS: – Stikk- ordet og budskapet i vårt nye satsingsområde er nettopp sirkulærøkonomi. Vi er inne på et veldig godt spor: I fjor økte vi omsetningen med 25 prosent, fra 7,1 millioner i 2016 til 8,8 millioner, vel å merke med en driftsgrad på over 10 prosent. I vår femårsplan legger vi opp til en årlig vekst på 20 prosent, med like gode marginer.

Robert Kalstad på plass i en NOR-stol produsert for Tynes. Bak skimter vi en omtrukket Capisco-stol, og på veggen henger på rekke og rad flere utførelser av damestoler som er polstret opp med spiralfjærer og vatt i sete. (Foto: Odd Henrik Vanebo)
Robert Kalstad på plass i en NOR-stol produsert for Tynes. Bak skimter vi en omtrukket Capisco-stol, og på veggen henger på rekke og rad flere utførelser av damestoler som er polstret opp med spiralfjærer og vatt i sete. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

 

God drahjelp

Kalstad forklarer den nye given i selskapet: – Vi får god drahjelp av Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI), som ble etablert i 2016, og er et nettverk der designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign nasjonalt og internasjonalt.

Målsettingen for SMI er å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og merkevareprodusenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige designprodukter og -løsninger.

Bærekraft som konkurransefortrinn

I et temanotat SMI ga ut tidligere i år er knaggen strategien henger på, nettopp sirkulærøkonomi. Her heter det innledningsvis:

”Norsk møbel- og interiørindustri har alle forutsetninger for å lykkes i fremtiden og er i god utvikling mot å gjøre bærekraft og samfunnsansvar til et betydelig konkurransefortrinn. Men det er fortsatt mye å ta tak i. Industrien kan jobbe for enda større bevisstgjøring i egne bransjer, og for å hjelpe forbrukerne til å ta gode, informerte valg. Samarbeid og helhetlig tenkning vil derfor være enda viktigere fremover.”

Glomma Industrier mot strømmen

Her får Glomma Industrier tributt som foregangsbedrift, med Robert Kalstads begrunnelse:

”Kontorstoler av høy kvalitet har mekaniske deler som holder lenge. Det gjør det mulig å trekke dem om i stedet for å kjøpe nye. Det sparer bedriften for masse penger og bidrar til å spare miljøet.
Titt og ofte ser vi containere utenfor private og offentlige kontorer fylt til randen av kontorstoler, de fleste fullt brukbare. Hvor mange kontorstoler som skrotes i Norge hvert år er det ingen som vet. Hvorfor ikke gi dem et nytt liv?

Glomma Industrier retter seg mot bedrifter, offentlige virksomheter, hoteller og restauranter, men også det private markedet. På kundelisten står virksomheter som er opptatt av kvalitetsmøbler med lang levetid, og som er bevisst på gjenbruk.

Telenor og Sparebanken 1 Gruppen leverer ofte inn stoler og sofagrupper til omtrekking i stedet for å kjøpe nye, bare fordi møblene er litt slitt.

Glomma Industrier skaper merverdi for kundene når møblenes levetid dobles og kanskje til og med tredobles. De bruker kvalitetsmaterialer og løsninger som gir et sluttprodukt som er minst like godt som det opprinnelige. Og kundene havner på plussiden i sine egne miljøregnskap når de bidrar til gjenvinning og kaster mindre.

Med sin filosofi om gjenbruk og bærekraft er Glomma Industrier et godt eksempel på sirkulærøkonomi satt i system.”

Kvalitetsstoler som er trukket om ved Glomma Industrier: Vitra Charles Eames og HÅG Capisco. (Foto: Jørgen Lie Furuholt/DOGA)
Kvalitetsstoler som er trukket om ved Glomma Industrier: Vitra Charles Eames og HÅG Capisco. (Foto: Jørgen Lie Furuholt/DOGA)

 

Omtrekk

– Flere av våre ansatte i produksjon har vært med fra 60-tallet og har fått en allsidig møbelkompetanse som Glomma Industrier nyter godt av og bygger videre på. De har vært med på å produsere flere hundre tusen stoler for kjente merkevareprodusenter som Savo, Håg og Sit Norway.
Hva vi er virkelig gode på, er ifølge Robert Kalstad:

• Hjemmemøbler – sofa, stoler, hvilestoler
• Kontorstoler – konferansestoler,
besøksstoler
• Rullestoler og andre tilsvarende
hjelpemidler
• Spesialmøbler
• Fly-, buss- og togseter
• Antikke møbler – møbler med spiral-fjærer i sete, stopp av vatt og hestehår

Våre faglærte håndverkere kjenner både gamle og nye teknikker: I våre anlegg ligger maler for automatisk skjæring av stoff til flere hundre stolmodeller. Vår maskin skjærer ut stoffet med høy presisjon, samtidig som de optimaliserer utnyttelsen av stoff. Dette legger også grunnlaget for høy kvalitet i den videre prosessen på et minimalt tids-og stoffbruk.

Omtrekk av kontorstoler gjøres ved en fullstendig nullstilling av stolen: stoff og defekte mekaniske deler skiftes, sete/rygg/nakkepute polstres opp, stol renses, vaskes, smøres og alle funksjoner testes og justeres. Stol fremstår som ny og levetid dobles.

Vi erfarer også at mange av de gamle modellene er mer solide enn de nye modellene. I mange tilfeller vil en opppusset gammel stol ha lengre levetid enn en ny stol. Våre kunder blir overrasket over hvor stor andel av gamle stoler blir som nye til en tredjedel av hva en ny stol av samme kvalitet koster.

Godt samarbeid med produsentene

Hovedmålgruppe?

– Bedrifter, offentlige virksomheter, hoteller, restaurant- og utelivsbransjen, men også det private markedet. Vi vant for eksempel et anbud om omtrekk av setene i Oslo-trikkene, hvor for øvrig produsenten deltok. Typisk: Utbyggerne på Fornebu kjøper utelukkende restaurert møbler, og er en av våre største og beste kunder.

Hvordan liker de store stolprodusentene som Håg at dere bokstavelig talt går dem i næringen?

– Vi har et aldeles utmerket samarbeid med Håg, som lar oss kjøpe originaldeler. De er altfor fornuftige og fremtidsrettet til å stritte imot en så gjennomgripende trend i det globale møbelmarkedet som sirkulærøkonomi representerer.

Leieproduksjon attåt

Glomma Industrier AS har enda et bein å stå på, som er vel tilpasset omtrekk/gjenbruk av polstrede kvalitetsmøbler: produksjon av nye polstrede møbler for merkevareprodusenter som ikke har egen produksjon: Sit Norway AS, Tynes AS, Mokasser AS, Thorsønn AS og Kinkeliane.

– For Tynes tar vi full produksjon av den klassiske NOR-stolen. Vi forestår selv alle innkjøp, og leverer stolene fullt ferdige direkte til kunder av Tynes, som selv forestår all markedsføring og alt salg, opplyser Robert Kalstad.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev