Tiden vi lever i preges av store sosiale og digitale omveltninger, noe som også påvirker design og interiør. Men hvordan? Under temaet Moment skal Oslo Design Fair se nærmere på det når messen arrangeres 29. august–1. september.

    • Publisert: 01 mars 2018

På engelsk betyr moment et øyeblikk i tid. På norsk, et viktig øyeblikk. Vi står ved et skille hvor hurtig teknologisk utvikling og en oppvoksende global og sosial generasjon tvinger oss til å tenke over hvordan vi vil leve livene våre. Hvordan balanserer vi trangen til individualitet med behovet for fellesskap? Og hvordan skal design- og interiørbransjen forutse, imøtekomme og skape forbrukernes behov? Dette er blant spørsmålene som skal utforskes når høstens Oslo Design Fair arrangeres på Lillestrøm under temaet Moment.

– Digitalisering skaper nye vaner og livsstiler, familiestrukturer blir mer og mer flytende og ideen om hva et hjem er ligger åpen for tolkning. Med temaet Moment ønsker vi å se på hva denne utviklingen betyr for design og interiør gjennom spennende forelesninger og inspirerende utstillinger, sier Grete Sivertsen, kreativ direktør for Oslo Design Fair.

Endring og stabilitet

Dagens unge, generasjon z, kjenner ikke en verden uten mobiltelefon og internett. De har stor innflytelse på popkultur, merkevarebygging og sosiale medier, og både representerer og skaper fremtiden. De er også født inn i en verden med finanskrise, terrorisme og global oppvarming. Og selv om de er tilpasningsdyktige forteller fjorårets undersøkelse fra forskningsstiftelsen Fafo om en generasjon som også er svært opptatt av trygghet.

Ifølge Rachel Botsman, tillitsekspert og foreleser ved Oxford University, endrer teknologi tilliten mellom oss mennesker. Nye forretningstyper handler om å knytte bånd mellom fremmede, noe Uber, Airbnb og Tinder er eksempler på. Vekslingen mellom å tilpasse seg ny teknologi på ene siden og behovet for stabilitet og nærhet på den andre, påvirker måten vi lever på.

Trend: Nye former, trygge materialer

Tendensene innenfor design og interiør speiler samfunnets kontinuerlige balanse mellom endring og stabilitet, mellom individualitet og fellesskap. Spennende formspråk, håndlagede gjenstander og objekter i krysningen mellom bruk og kunst gir rom for personlig særpreg, mens sobre toner er en rolig motvekt til alle impulsene vi mottar ellers i samfunnet. Ubehandlet furu og naturlige uttrykk i stein, lær og keramikk representerer trygghet, varighet og sanselig variasjon. Samtidig omfavnes teknologien med digitale og godt integrerte løsninger til hjemmet.

– Når vi reflekterer over hvordan en verden i endring påvirker design og interiør kommer vi ikke utenom forbrukeren.
I forlengelse av messetemaet er det derfor ekstra spennende å kunne åpne messen for publikum for aller første gang, lørdag 1. september, sier leder for messen
Cathrine Eriksson.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev