Milano Design Week (Salone del Mobile) er regnet som verdens viktigste arena for design. Den første Norwegian Presence-utstillingen ble vist under designuken i 2015.
Fotos fra fjorårets presentasjon
Fotos fra fjorårets presentasjon

    • Publisert: 03 juni 2018

Dengang i et samarbeid mellom Norwegian Crafts, Klubben, Jotun og Norwegian Icons. I 2016 ble det etablert et strategisk samarbeid mellom Design og arkitektur Norge (DOGA),
Innovasjon Norge og Utenriksdeparte- mentet om en langsiktig satsing på internasjonalisering av norsk interiør- og møbeldesign og kunsthåndverk, først og fremst gjennom en koordinert deltagelse I Milano.

– Tittelen på neste års utstilling er JOIN by Norwegian Presence, forteller prosjektleder Grete Sivertsen. Tittelen, JOIN, kan forstås som å sette sammen ulike materialer, ta dem fra hverandre igjen og bruke dem i nye sammenhenger. Det kan også bety å kombinere kompetanse, jobbe sammen og forene krefter, eller peke på at alle prosesser henger sammen og er en del av en syklus.
Verdiene kvalitet, bærekraft og fellesskap videreføres fra 2018-utstillingen, men i 2019 skal fokuset være spesielt på bærekraft. På produsentsiden deltar sju selskaper; Vestre, Elementa og Gudbrandsdalens Uldvarefabrik som deltok sist, samt Fjordfiesta, Varier, Hole design og Revolver Studios, et nytt firma som produserer tepper, som er nye.

– Vi fikk over 100 søkere til design og kunsthåndverks-delen og våre kuratorer Kraakvik & D’Oraziao har plukket ut fire kunst- håndverkere og 10 designere som får stille ut. Målet var å bygge kjennskap til norsk design og kunsthåndverk i utlandet og å øke konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt. DOGA gikk som følge av dette inn som samarbeidspartner i Norwegian Presence-utstillingen og med Utenriksdepartementet som en av de viktigste økonomiske bidragsyterne. Dagens samarbeidspartnere er DOGA, Klubben og Norwegian Crafts, og DOGA er eier av prosjektet.

Etter fire år i Milano er det grunnlag for å si at utstillingene har bidratt til å sette norsk design og kunsthåndverk på verdenskartet. Prosjektet skal også bidra til verdiskaping i Norge.
Milano Design Week 2019; 8. – 14. april .

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev