Etter å ha lagt bak seg et godt 2019 med en vekst på 4,5 % og en flott start på 2020 ble også møbel og interiørbransjen rammet av Koronaviruset.

Handelen er for tiden inne i en stor omstilling. Netthandelen øker voldsomt samtidig som kravet til bærekraft og sirkulær økonomi vokser. Vi i Virke merker at temaet har kommet våre medlemmer betydelig nærmere, og vi ønsker å være både en pådriver og en rådgiver for et lønnsomt og bærekraftig næringsliv!