MI+

Handelen er for tiden inne i en stor omstilling. Netthandelen øker voldsomt samtidig som kravet til bærekraft og sirkulær økonomi vokser. Vi i Virke merker at temaet har kommet våre medlemmer betydelig nærmere, og vi ønsker å være både en pådriver og en rådgiver for et lønnsomt og bærekraftig næringsliv!